Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). VI Cilt (2009)

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). VI Cilt (2009)
Title:Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). VI Cilt
Author:Yusuf Halaçoğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:2009
Pages:LII, 2761 [, 63 sayfada 26 harita ve 10 belge]
ISBN:9751621623, 9789751621627
File:PDF, 149 MB
Download:Click here
Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). VI Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f. Ankara: TTK Basımevi, 2009, LII+2761 [, 63 sayfada 26 harita ve 10 belge] s. ISBN 9751621623, ISBN 9789751621627

Elinizdeki kitabın ana kaynağını, 1453 ilâ 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri oluşturmaktadır. Osmanlı devleti’nin Anadolu coğrafyasındaki Aşiret, Cemaat ve Oymakların tesbit edildiği bu çalışma, günümüz Anadolusunun demografisini yakından ilgilendirmektedir. 250’den fazla Osmanlı tahrir defteri’nin incelendiği bu araştırma yaklaşık 20 sene sürmüştür. Eser’de 41 binden fazla Aşiret, Cemaat ve Oymak ismi mevcuttur. Anadolu’nun sosyal durumunun şekillenmesinde çok önemli olan konar–göçer olarak tabir edilen bu yapılanma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve Anadolu halkının kimliğinin teşkilinde, âdeta bir mihenk taşı olarak değerlendirilebilir. Ciltler bibliografisi:

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). I. Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1a. Ankara: TTK Basımevi, 2009, s. LII, 1–458. ISBN 9751621631, ISBN 9789751621634

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). II. Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1b. Ankara: TTK Basımevi, 2009, s. 459–954. ISBN 975162164X, ISBN 9789751621641

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). III. Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1c. Ankara: TTK Basımevi, 2009, s. 955–1450. ISBN 9751621658, ISBN 9789751621658

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). IV. Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1d. Ankara: TTK Basımevi, 2009, s. 1451–1946. ISBN 9751621666, ISBN 9789751621665

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). V. Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1e. Ankara: TTK Basımevi, 2009, s. 1947–2490. ISBN 9751621674, ISBN 9789751621672

Yusuf Halaçoğlu. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453–1650). VI. Cilt. AKDTYK TTK Yayınları IV/A–2–2.5. Dizi–Sayı: 1f. Ankara: TTK Basımevi, 2009, s. 2491–2761[, 63]. ISBN 9751621682, ISBN 9789751621689

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)