Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası (2009)

Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası (2009) pdf


Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası. Türkcədən çevirəni, ön sözün, şərh və qeydlərin, göstəricilərin müəllifi: Budad–Vaqif Piriyev; Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Təhsil” NP MMC, 2009, 112 s.

File format: PDF
File size: 15.5 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀