Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)

Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Title:Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya=Geography of the Azerbaijan Republic. Vol. II: economic, social and political geography
Author:AMEA akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Translator:
Editor:Baş redaktor: R. M. Məmmədov; Elmi redaktor: E. K. Əlizadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avropa” nəşriyyatı
Year:2015
Pages:328
ISBN:
File:PDF, 91.3 MB
Download:Click here

Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Baş redaktor: R. M. Məmmədov; Elmi redaktor: E. K. Əlizadə. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2015, 328 s.

Annotasiya: Oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” kitabının ikinci cildi ölkənin müasir iqtisadi-coğrafi problemlərini, onun həlli yollarını işıqlandıran geniş həcmli və konstruktiv xarakter daşıyan elmi əsərdir.