Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)

Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011) pdf


Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər. Elmi redaktor: E. Əlizadə. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2011, 52 s. ISBN 9789952453324

File format: PDF
File size: 10.6 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Kitabda XIV–XV əsrlərdə yaşamış Yaxın və Orta Şərqin məşhur coğrafiyaşünası və səyyahı Ə. Bakuvinin həyatı, yaradıcılığı və coğrafi fikirləri haqqında zəngin məlumat verilir. Müəlliflər alimin dövrümüzə gəlib çatmış yeganə yeganə “Təlxis–əl–Asar Əcaib əl–Məlik əl–Qəhhar” əsərinin üslub formasını, iqlim qurşaqlarının ayrılması prinsiplərini və onların orta əsrlərin digər alimlərinin fikirlərindən fərqlərini geniş təhlil edirlər. Ə. R. Bakuvinin Azərbaycan haqqında coğrafi qeydləri ayrıca fəsildə, müəlliflərin elmi şərhləri ilə verilmişdir.

Related posts:

Piriyev V. Z. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası (2006)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir ? (1997)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)