Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)

Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)
Title:Əbdürrəşid Bakuvi (coğrafi fikirləri haqqında qeydlər)
Author:Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov, Eybalı Qara oğlu Mehrəliyev
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Elbrus Kərim oğlu Əlizadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2011
Pages:52
ISBN:9789952453324
File:PDF, 10.6 MB
Download:Click here

Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər. Elmi redaktor: E. K. Əlizadə. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2011, 52 s. ISBN 9789952453324

Annotasiya: Kitabda XIV–XV əsrlərdə yaşamış Yaxın və Orta Şərqin məşhur coğrafiyaşünası və səyyahı Ə. Bakuvinin həyatı, yaradıcılığı və coğrafi fikirləri haqqında zəngin məlumat verilir. Müəlliflər alimin dövrümüzə gəlib çatmış yeganə yeganə “Təlxis–əl–Asar Əcaib əl–Məlik əl–Qəhhar” əsərinin üslub formasını, iqlim qurşaqlarının ayrılması prinsiplərini və onların orta əsrlərin digər alimlərinin fikirlərindən fərqlərini geniş təhlil edirlər. Ə. R. Bakuvinin Azərbaycan haqqında coğrafi qeydləri ayrıca fəsildə, müəlliflərin elmi şərhləri ilə verilmişdir.

Related posts:

Большой советский атлас мира. Том 2-ой (1939)
Большой советский атлас мира. Том 1-ый (1937)
BÂKÜVÎ
Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)
Piriyev V. Z. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası (2006)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
İsmayılov Ç., İbrahimov A., Süleymanova N. Azərbaycan coğrafiyası (2016)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild: regional coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası (2009)
Keith E. Abbott. Extracts from a Memorandum on the Country of Azerbaijan (1864)
"Əcayib əd–dünya" adlı əsərdən (XIII əsr) bəzi çıxarışlar
Rəşidəddin Fəzlullah: Azərbaycanın dairələrinə daxil olan Dovin şəhəri
İbn əl–Əsir: Azərbaycandakı Dvin şəhəri
Çingizoğlu Ə., Qubadoğlu N. Azərbaycan tarixi yurd yerlərinin coğrafiyası (2015)
Azərbaycan tarixi xəritələri (1994)
Paşayev N. Ə., Əyyubov N. H., Eminov Z. N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ...
Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası (1995)
Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri (2002)