Dimitri Gutas. İbn Sînâ’nın Mirası (2004)

Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004) pdf:


Dimitri Gutas. İbn Sînâ’nın Mirası. Derleme ve Tercüme: M. Cüneyt Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2004, 203 s. ISBN 975874013X

File format: PDF
File size: 9.53 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀