Ethel G. Stewart. Dene ve Na–Dene Kızılderilileri (2000)

Ethel G. Stewart. Dene ve Na–Dene Kızılderilileri (2000) pdf


Ethel G. Stewart. Dene ve Na–Dene Kızılderilileri: Cengiz Han’dan Amerika’ya Kaçan Türkler 1233 M.S. Sunuş: Turan Yazgan; Önsöz: Joseph B. Mahan; Çeviren: Eşref Bengi Özbilen. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2000, XXIV+490 s. ISBN 9754981396

File format: PDF
File size: 80.6 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Özgün baskı: The Dene and Na-Dene Indian migration 1233 A.D.: escape from Genghis Khan to America. Columbus, Ga: ISAC Press, 1991, XIV+566 p. ISBN 1880820013
Notumuz: Dene Atabask veya Dene dilleri grubuna dahil dillerde konuşan Kanada Kızılderililerinin genel adıdır. Mevzubahis Dene halkları Türk değildir. Konuştukları dil grubu Na-Dene dilleri ailesinin bir kolunu oluşturuyor.