Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)

Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Title:Zeytindağı
Author:Falih Rıfkı Atay
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Pozitif yayınları
Year:2008
Pages:165
ISBN:97897564610701
File:PDF, 1.14 MB
Download:Click here
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı. İstanbul: Pozitif yayınları, 2008, 165 s. ISBN 97897564610701

Atatürk üzerine çalışmalanyla tanınmış gazeteci, yazar Falih Rıfkı Atay 1894’te İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde yaptı. 1908 devriminden sonra “Tanin” gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir yandan gazetelere, dergilere yazılar yazıyor, bir yandan da Babıaıi Mektubi Kalemi ‘ne devam ediyordu (1913). Bir süre sonra, oradan Dahiliye Husisi Kalemi’ne katip olarak geçti. 
Falih Rıfkı Atay Birinci Dünya Savaşı’na yedeksubay olarak katıldı. Bir süre sonra 4. ordu komutanı Cemal Paşa’nın emir subayı olarak, Kudüs’te ve Suriye’de bulundu. Bu arada, resmi görevle birtakım Avrupa yolculuklanna da katıldı. Savaş sona erince, Bahriye Hususi Kalem Müdür muavinliğine atandı. O sıralarda iki arkadaşıyla birlikte “Akşam” gazetesini kurdu (1918). Devrim aleyhinde bulunanlarla çetin bir savaşa girişen Atay, 1922 yılında Bolu’dan milletvekili seçildi, 1950’ye kadar milletvekili kaldı. Bu arada, “Hakimiyet-i Milliye”, “Milliyet”, “Ulus” gazetelerinin de başyazarlığını yaptı. 1950′ de siyasi hayattan çekilerek kendini büsbütün gazeteciliğe adadı. Kısa bir süre “Cumhuriyet” gazetesine haftalık sohbetler yazdıktan sonra, bir arkadaşıyla birlikte “Dünya” gazetesini kurdu.
Başlıca Eserleri: Zeytindağı (1932), Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955), Babanız Atatürk (1955), Çankaya (1961), Kurtuluş (1966), Atatürkçülük Nedir? (1966), Atatürk Ne İdi? (1968), Bayrak (1970).

Related posts:

Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
Aşırlı A. Nargin adasında türk əsirləri (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Halil Özcan. Atatürk dönemi Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, 1920-1938 (2011)