Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)

Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Title:Zeytindağı
Author:Falih Rıfkı Atay
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Pozitif yayınları
Year:2008
Pages:165
ISBN:97897564610701
File:PDF, 1.14 MB
Download:Click here
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı. İstanbul: Pozitif yayınları, 2008, 165 s. ISBN 97897564610701

Atatürk üzerine çalışmalanyla tanınmış gazeteci, yazar Falih Rıfkı Atay 1894’te İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde yaptı. 1908 devriminden sonra “Tanin” gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir yandan gazetelere, dergilere yazılar yazıyor, bir yandan da Babıaıi Mektubi Kalemi ‘ne devam ediyordu (1913). Bir süre sonra, oradan Dahiliye Husisi Kalemi’ne katip olarak geçti. 
Falih Rıfkı Atay Birinci Dünya Savaşı’na yedeksubay olarak katıldı. Bir süre sonra 4. ordu komutanı Cemal Paşa’nın emir subayı olarak, Kudüs’te ve Suriye’de bulundu. Bu arada, resmi görevle birtakım Avrupa yolculuklanna da katıldı. Savaş sona erince, Bahriye Hususi Kalem Müdür muavinliğine atandı. O sıralarda iki arkadaşıyla birlikte “Akşam” gazetesini kurdu (1918). Devrim aleyhinde bulunanlarla çetin bir savaşa girişen Atay, 1922 yılında Bolu’dan milletvekili seçildi, 1950’ye kadar milletvekili kaldı. Bu arada, “Hakimiyet-i Milliye”, “Milliyet”, “Ulus” gazetelerinin de başyazarlığını yaptı. 1950′ de siyasi hayattan çekilerek kendini büsbütün gazeteciliğe adadı. Kısa bir süre “Cumhuriyet” gazetesine haftalık sohbetler yazdıktan sonra, bir arkadaşıyla birlikte “Dünya” gazetesini kurdu.
Başlıca Eserleri: Zeytindağı (1932), Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955), Babanız Atatürk (1955), Çankaya (1961), Kurtuluş (1966), Atatürkçülük Nedir? (1966), Atatürk Ne İdi? (1968), Bayrak (1970).

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Halil Özcan. Atatürk dönemi Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, 1920-1938 (2011)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Yusuf Koç, Ali Koç (haz.). Tarihi gerçekler ışığında belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (2006)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Charles H. Sherrill. Bir ABD büyükelçisinin Türkiye hatıraları: Mustafa Kemal II (1999)
Charles H. Sherrill. Bir ABD büyükelçisinin Türkiye hatıraları: Mustafa Kemal I (1999)
Cemal Güven. Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa'nın yabancılarla temas ve görüşmeleri (2012)
Ahmet Taner Kışlalı. Kemalizm, laiklik ve demokrasi (2001)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Qafar Çaxmaqlı. Ermənicə qaynaqlarda erməni cinayətləri. I hissə (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...