Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)

Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012) pdf


Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Yenidən işlənmiş ikinci nəşri. Elmi redaktor: Y. Gözəlova; Çapa hazırlayanlar: N. Məmmədova, G. Talıbova. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2012, 296 s.

File format: PDF
File size: 1.68 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Görkəmli tarixçi, AMEA‐nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudlunun «Azərbaycan tarixi səyyah gündəliklərində» seriyasından olan «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» adlı kitabı ən qədim zamanlardan Böyük Coğrafi kəşflərin sonlarınadək Dünya okeanının öyrənilməsində böyük rol oynamış məşhur səyyahların həyatına və kəşflərinə həsr olunmuşdur. Səyyahlar haqqında nəşr olunmuş digər elmi‐populyar üslublu əsərlərdən fərqli olaraq, bu kitabda, Qərbi Avropa səyyahları ilə yanaşı, Şərq səyyahları, o cümlədən, müsəlman dünyasının böyük alimləri haqqında da geniş məlumatlar verilir, onların Coğrafi kəşflər tarixində oynadığı böyük rol əsaslandırılır. Tarixi səpkidə yazılmış «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» əsərində səyyahların hər birinə elmi‐soraq məqaləsi həsr olunur, məşhur səyyahların Azərbaycanın tarixi keçmişi haqqında məlumatlarına geniş yer verilir.

Related posts:

Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Halil İbrahim Şahin - Sultanım izle, dinle
Murat Çakır - Yar Gelir izle, dinle
Hannan Mutlu - Ağlarsın Kalbim izle, dinle
Mahmut Uludağ - Beddua izle, dinle
Asya Akın - Yazık izle, dinle
Arif Emsen - Mahkum izle, dinle
Damla Yılmaz - Dut Ağacı Dut Verir izle, dinle
GÜRAY YALÇIN - DÜĞÜN izle, dinle
Ferhat Yıldız - Yar izle, dinle
Ercüment Gül feat. Ceyda Köybaşıoğlu - Gidenlerden izle, dinle
Edip Kılıç - Öldür İstersen izle, dinle
GÖKO - Hayırsız izle, dinle
Kürşat Zengin - Şükür izle, dinle
Cansu Eylül Taş - Pala Remzi izle, dinle
Burcu Doğ - Fesleğen izle, dinle
Yüksel Demirci - His izle, dinle
Bar10 - La Fami izle, dinle
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere izle, dinle