Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü’l–Bünyan ve Tezkiretü’l–Ebniye (2003)

Sâî Mustafa Çelebi. Yapılar Kitabı: Tezkiretü'l–Bünyan ve Tezkiretü'l–Ebniye (2003) pdf


Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü’l–Bünyan (Yapılar Kitabı) ve Tezkiretü’l–Ebniye (Mimar Sinan’ın anıları). Çeviriyazı, Eleştirel Basım ve Notlar: Hayatı Develi; Günümüz Diline Aktarım: Hayati Develi, Samih Rifat; Önsöz: Doğan Kuban; Yayına Hazırlayan: Samih Rifat, Arzu Karamani Pekin; K Kitaplığı: 30, Sanat: 3. İstanbul: K Kitaplığı, 2003, 252 [3] s. ISBN 9752960405

File format: PDF
File size: 30.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Osmanlı şairi, nakkaş (ressam) ve biyografi yazarı (ö.1595, İstanbul) Sai Mustafa Çelebi’nin çocukluk arkadaşı Mimar Sinan’ın ağzından yazdığı, Mimar Sinan’ın hayatını ve eserlerini anlattığı iki eser tıpkıbasım, eleştirel basım ve günümüz diline aktarılmış biçimleriyle şu baskıda yer almaktadır: Tezkiretü’l–Bünyan (Yapılar Kitabı; yazmasında 344 yapının adı anılmıştır) ve Tezkiretü’l–Ebniye (Mimar Sinan’ın anıları).