Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi (2005)

Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi (2005)
Title:Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi
Author:İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov
Translator:
Editor:A. M. Qurbanov, H. İ. Mirzəyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2005
Pages:432
ISBN:5806617165
File:PDF, 29 MB
Download:Click here