Məşədiyev Q. İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri (1990)

Məşədiyev Q. İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri (1990)
Title:Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri
Author:Qara İbrahim oğlu Məşədiyev
Translator:
Editor:Z. İ. Budaqova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1990
Pages:148
ISBN:580660215X
File:PDF, 33.3 MB
Download:Click here