Dərbəndnamələr (2010)

Title:Dərbəndnamələr
Author:
Translator:
Editor:Nəşrə hazırlayanlar: Arif Ramazanov, Aynur Hacıqədirli; Redaktoru: Tahirə Həsənzadə; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
Year:2010
Pages:92
ISBN:
File:PDF, 0.58 MB
Download:Click here

Dərbəndnamələr. Nəşrə hazırlayanlar: A. Ramazanov, A. Hacıqədirli; Redaktoru: T. Həsənzadə; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” NPM, 2010, 92 s.

Annotasiya: Bu topluda “Dərbəndnamə” əsərinin variantları verilir. Kitabda beş min ildən artıq tarixi olan Dərbənd şəhərinin min illik tarixi əhatə edilmişdir.