Dərbəndnamələr (2010)

Dərbəndnamələr (2010)
Title:Dərbəndnamələr
Author:
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2010
Pages:89 [3]
ISBN:
File:PDF, 0.58 MB
Download:Click here
Dərbəndnamələr. Nəşrə hazırlayanlar: A. Ramazanov, A. Hacıqədirli; Redaktoru: T. Həsənzadə; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” NPM, 2010, 89 [3] s.