Kolektif. 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam (1998)

Kolektif. 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp'te Sosyal Yaşam (1998)
Title:18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam
Author:Halil İnalcık, Yavuz Cezar, Suraiya Faroqhi, Tülay Artan, M. Akif Aydın, Feridun M. Emecan, Stefan Yerasimos
Translator:
Editor:Tülay Artan
Language:Turkish
Series:Tarih Vakfı Yurt Yayınları: 53
Place:İstanbul
Publisher:Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Year:1998
Pages:V, 102
ISBN:9753330715
File:PDF, 3.99 MB
Download:Click here
Halil İnalcık’ın dediği gibi, Eyüp Türk şehirciliğinin özgün ve tipik bir örneğidir. Ayrıca İstanbul’un da bazı fonksiyonlarını üzerine almış, tamamlamış ve İstanbul tarihinin çok önemli bir parçası olmuştur. Bir ziyaretgâhtır, mesire ve eğlence yeridir; Osmanlı sultanları burada kılıç kuşandıkları için siyasi fonksiyonu olmuştur, aynı zamanda da mimari, çinicilik ve yazı sanatları bakımından bir sanat müzesidir. Bu kitapta Eyüp’ün tarihini araştırmak için İstanbul Müftülüğü’nde korunan kadı mahkemeleri sicillerinden, ikisi kassam defteri olan üçü üzerinde duruldu. Halil İnalcık, Yavuz Cezar, Suraiya Faroqhi, Tülay Artan, Akif Aydın, Feridun Emecen, Stefan Yerasimos 18. yüzyılın Eyüp’ünü bu sicilleri inceleyerek çeşitli açılardan değerlendirdiler.