Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)

Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Title:Seçilmiş əsərləri
Author:Mədinə Gülgün
Translator:
Editor:Ön sözün müəllifi: Elçin
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb”
Year:2004
Pages:224
ISBN:9952418032
File:PDF, 2.01 MB
Download:Click here