Həsənov E. Ə. Həsən bəy Zərdabi irsi (2013)

Həsənov E. Ə. Həsən bəy Zərdabi irsi (2013)
Title:Həsən bəy Zərdabi irsi: keşməkeşli həyat yolu
Author:Eldəniz Əli oğlu Həsənov
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:
Publisher:“Zərdabu LTD” MMC NPM
Year:2016
Pages:383
ISBN:
File:PDF, 63.4 MB
Download:Click here