Səfərli H. Y. Naxçıvan epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər (2016)

Səfərli H. Y. Naxçıvan epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər (2016)
Title:Naxçıvan epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər
Author:Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu Səfərli
Translator:
Editor:İsmayıl Hacıyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Naxçıvan
Publisher:“Əcəmi” NPB
Year:2016
Pages:144
ISBN:
File:PDF, 24.1 MB
Download:Click here