Atilla Oral. Sömürge Valisi’nin himayesinde Vahdettin’in ihanetleri ve işgal İstanbul’u (2013)

Atilla Oral. Sömürge Valisi'nin himayesinde Vahdettin'in ihanetleri ve işgal İstanbul'u (2013)
Title:
Author:Atilla Oral, Charles Harington
Translator:İrfan Seyrek
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Demkar Yayınevi
Year:2013
Pages:XIV, 498
ISBN:9786056307911, 6056307913, 6056307911
File:PDF, 16.3 MB
Download:Click here
İlk kez yayımlanan anılar ve belgelerle İşgal İstanbul’u (1918-23)
General Sir Charles Harington’ın Türkiye anıları.
Harington’ın yazmadığı ve yazamayacağı gerçekler.
Kuva-yı Milliye İngilizlere nasıl meydan okudu?
Vahdettin ve damadının İngilizlerle yaptığı gizli antlaşma.
İngiliz donanması en büyük fabrikamızı nasıl yok etti?
Harington’ın İstanbul’da kurduğu casusluk teşkilatı.
Nemrut Mustafa’ya taş çıkaran İngiliz mahkemesi.
Vahdettin’in Türk sığınmacılara inanılmaz ihaneti.
İzmir Marşı söyleyenler Divan-ı Harp’te nasıl yargılandı?
90 yıl önce yayımlanan Kurtuluş Savaşı’nın ilk tarihçesi
Haseki Sultan Hamamı’nın utanç veren, ibretlik tarihi.
Vahdettin, Taksim Camisi’ni gayrimüslimlere nasıl sattı?
Amerikalılar, kiraladıkları camiyi çökertip nasıl kaçtılar?..
Vahdettin, Mimar Sinan’ın şaheserini nasıl yıktırdı?..
Müslüman Mezarlıkları Padişah fermanı ile nasıl satıldı?
Vahdettin’in Kasımpaşa-Beyoğlu Müslümanlarına ihaneti!
Şinasi’nin mezarı, apartmanların altında nasıl kaldı!..
Vahdettin, tarihi Lâleli Medresesi’ni nasıl yok etti?
Ayazpaşa Mezarlığı gayrimüslimlere nasıl satıldı?
Ağa Camisi satılmaktan son anda nasıl kurtuldu?
Vahdettin’in Kur’an-ı Kerim ve Hadis meali yasağı?
Harington, tarihi Ermeni Mezarlığı’nı nasıl yok etti?
Vahdettin, Madalya ve Nişan geleneğini nasıl rezil etti?
Camilerimizde ilk kez Türkçe okunan Cuma Hutbesi.
Harington, Türklerle savaşmayı neden göze alamadı?
“İslâm Halifesi” beş karısını düşmana nasıl emanet etmiş?.
Harington’ın Sultan Vahdettin’i kurtarma operasyonu.
Velid Bey’den General Harington’a tokat gibi mektup!..
Vahdettin kurtarıcısı Harington’a nasıl teşekkür etti?
Fenerbahçe İşgalcilere son darbeyi nasıl vurdu?

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)