Məhəmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan türk mətbuatı (2004)

Məhəmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan türk mətbuatı (2004)
Title:Azərbaycan türk mətbuatı
Author:Mirzəbala Məhəmmədzadə
Translator:Ərəb əlifbasından çevirib tərtib edən, ön söz, lüğət və qeydlərin müəllifi: Alxan Bayramoğlu
Editor:Cahangir Məmmədli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Universiteti nəşriyyatı
Year:2004
Pages:83
ISBN:
File:PDF, 4.35 MB
Download:Click here