Məmmədov N. R. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə (2005)

Məmmədov N. R. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə (2005)
Title:Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə
Author:Nazim Rəhbər oğlu Məmmədov
Translator:
Editor:Q. Ə. Hacıyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:ADPU-nun mətbəəsi
Year:2005
Pages:169 [20]
ISBN:
File:PDF, 24.9 MB
Download:Click here