Əkinçi, 1875-1877. Tam mətni (2005)

Əkinçi, 1875-1877. Tam mətni (2005)
Title:Əkinçi, 1875-1877 (Tam mətni)
Author:
Translator:
Editor:Ön söz: Əziz Mirəhmədov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Avrasya Press
Year:2005
Pages:496
ISBN:9952421298
File:PDF, 31.5 MB
Download:Click here
Azərbaycan dövri mətbuatının bünövrəsi sayılan “Əkinçi” qəzeti Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə şərəfli səhifələr yazmışdır. Bu kitabda milli mətbuatımızın ilk qaranquşu, XIX əsr Azərbaycan ictimai-siyasi həyatının aynası olan və cəmi 56 nömrəsi çıxan qəzetin tam mətni təqdim olunur.
Əkinçi qəzetinin komplekti çox nadir nüsxə halı aldığına görə kitab jurnalist, ədəbiyyatşunas, tarixçi, dilçi, filosof, iqtisadçı, sənətşünas, pedaqoqika alimləri və başqa mütəxəssislər üçün qiymətli mənbə olacaqdır.