Mirzə Abbaslı. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə (1981)

Title:Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə
Author:Mirzə Abbaslı
Translator:
Editor:Xüsusi redaktoru: M. Y. Quluzadə
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“İşıq” nəşriyyatı
Year:1981
Pages:45 [46]
ISBN:
File:PDF, 4.8 MB
Download:Click here

Mirzə Abbaslı. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə. Xüsusi redaktoru: M. Y. Quluzadə. Bakı: “İşıq” nəşriyyatı, 1981, 45 [+46] s.