Platon. Dövlət (1999)

Platon. Dövlət (1999)
Title:Dövlət
Author:Platon
Translator:Çevirəni, giriş məqaləsinin, qeydlər və şərhlərin müəllifi: Arif Tağıyev
Editor:Elmi redaktor: Qoşqar Əliyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Təbib nəşriyyatı
Year:1999
Pages:358
ISBN:
File:PDF, 32.3 MB
Download:Click here
Platon. Dövlət. Çevirəni, giriş məqaləsinin, qeydlər və şərhlərin müəllifi: A. Tağıyev; Elmi redaktor: Q. Əliyev. Bakı: Təbib nəşriyyatı, 1999, 358 s.