Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı III, 1912 (1999)

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı III, 1912 (1999)
Title:Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı III (1912)
Author:Yusuf Hikmet Bayur
Translator:
Editor:Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul
Language:Turkish
Series:Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı
Place:[İstanbul]
Publisher:Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık
Year:1999
Pages:120
ISBN:
File:PDF, 3.16 MB
Download:Click here

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı III (1912). Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul. Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı. [İstanbul:] Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999, 120 s.

Balkan Savaşı başladığı zaman Osmanlı Devleti’nin durumu iyi değildi. Askerin bir bölümü terhis edilmişti. Komutanlar arasında siyasal ikilik ve anlaşmazlık vardı. Onun için askerî hazırlıkları kısa sürede tamamlanamadı. Dört Balkan devleti birden saldırıya geçti. Osmanlı orduları dört cephede birden savaşa başladılar. Balkan
devletleri Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğratarak ilerlediler. Bulgarlar Edirne’yi, Yunanlılar Yanya’yı kuşattılar. Sırplar, Manastır ve tşkodra’ya; Karadağlılar, Yenipazar’a saldırdılar. Bulgarlar, Çatalca önlerine kadar geldiler. Burada Türk ordusu Bulgarları durdurdu.

Bulgarların Çatalca’ya gelmeleri, Sırpların Manastır’a girmeleri ve Arnavutluk’un bağımsızlığını ilân etmesi üzerine İstanbul’da bir hükümet değişikliği oldu. Yeni hükümet barışa karar verdi. İngiltere’nin araya girmesiyle Londra’da bir konferans toplandı.

Yakın tarihimizin bu çok ilginç olaylarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur’un ‘Birinci Balkan Savaşı III’ adlı bilimsel çalışmasında ayrıntılı olarak okuyacaksınız.