Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I, 1913 (1999)

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I, 1913 (1999)
Title:Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I (1913)
Author:Yusuf Hikmet Bayur
Translator:
Editor:Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul
Language:Turkish
Series:Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı
Place:[İstanbul]
Publisher:Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık
Year:1999
Pages:168
ISBN:
File:PDF, 3.54 MB
Download:Click here
Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: İkinci Balkan Şavaşı I (1913). Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul. Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı. [İstanbul:] Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999, 168 s.

Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları aralarında paylaşamadılar. Bulgarlarla Sırplar arasında İkinci Balkan Savaşı başladı (29 Eylül 1913). Yunanlılar ve Romanyalılar, Sırpların tarafını tuttular ve Bulgarlara karşı savaşa girdiler. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak ordusunu Edirne üzerine gönderdi. Kırklareli ve Edirne geri alındı. Bu savaşta Bulgarlar yenilgiye uğradılar. Savaşa Bükreş Antlaşması imzalanarak son verildi. Bu antlaşmayla Sırbistan, Orta Makedonya ile Kuzey Makedonya’yı ve Güney Makedonya’nın bir bölümünü; Yunanistan, Girit adasını ve Makedonya’nın bir bölümünü, Selânik ve Kavala’yı; Romanya, Dobruca ve Silistre’yi aldı. Bulgaristan’a da Doğu Makedonya, Batı Trakya ve Dedeağaç kaldı. Yakın tarihimizin bu unutulmaz savaşlarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur’un ‘ikinci Balkan Savaşı I’ adlı bilimsel çalışmalarında ilgiyle okuyacaksınız.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)