Əhməd bəy Ağaoğlu. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri (2019)

Əhməd bəy Ağaoğlu. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri (2019)
Title:Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri (Atatürkə iki məktub)
Author:Əhməd bəy Ağaoğlu
Translator:
Editor:Tərtib edən: Dilqəm Əhməd; Redaktor və korrektor: Günel Muxtarova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Çapar Nəşriyyat evi
Year:2019
Pages:124
ISBN:9789952835649
File:PDF, 4.52 MB
Download:Click here
Kitabda Azərbaycan və Turkiyənin böyük mütəfəkkiri, ictimai-siyasi xadim Əhmad bəy Ağaoğlunun xatirələri, yazıları va bəzi məktubları, eləcə də Ağaoğlular ailəsinə aid nadir fotoşakillər, sənədlər dərc edilib.