Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (2014)

Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (2014)
Title:Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı.
Author:Vaqif Şirin oğlu Abışov; Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:«Turxan» NPB
Year:2014
Pages:220
ISBN:
File:PDF, 9.19 MB
Download:Click here
Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. Bakı: «Turxan» NPB, 2014, 220 s.

Kitabda bolşeviklərin rəhbərlik etdiyi Bakı Sovetinin ermənilərdən ibarət silahlı dəstələri tərəfindən Bakı şəhəri və onun ətrafında türk-müsəlmanlara qarşı törədilən kütləvi qətliamlardan bəhs olunur.

1918-ci il martın 30, 31 və aprelin 1-də erməni silahlı dəstələri Bakıda 12 mindən çox dinc insanı amansızcasına qətlə yetirmiş, onların əmlakını qarət etmiş və evlərini yandırmışdır.

Kitab tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, eyni zamanda geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.