Mirza Bala Mehmetzade. Milli Azerbaycan Hareketi (1991)

Mirza Bala Mehmetzade. Milli Azerbaycan Hareketi (1991)
Title:Milli Azerbaycan Hareketi
Author:Mirza Bala Mehmetzade
Translator:
Editor:Yayına hazırlayan: Ahmet Karaca
Language:Turkish
Series:Azerbaycan Kültür Derneği yayınları No: 40
Place:Ankara
Publisher:Azerbaycan Kültür Derneği yayınları
Year:1991
Pages:LXII, 239
ISBN:9757511098
File:PDF, 3.93 MB
Download:Click here

İÇİNDEKİLER
Önsöz … V
Mirza Bala Mehmetzade’nin Azerbaycan Milli İstiklâl ve Hürriyet Davasındaki Yeri .. VII
Yazı Heyetinden … LXI
Başlarken … 1
Giriş … 9
Milliyetçiler Arasında İki Cereyan – I … 19
Difaî ve Müsavat Fırkaları – II … 31
Müsavat Fırkası İdeolojisinin Kurulması ve Programı – III … 42
Milli İdealin Tahakkuku Uğrunda Savaş – IV … 61
Müsavat ve Kafkasya İstiklâli – V … 73
Azerbaycan İstiklâli ve Müsavat – VI … 89
Devlet Kuruluşunda Müsavat – VII … 102
27 Nisan İstilâsı ve Müsavat – VIII … 122
İstilâya Karşı Savaşta Müsavat – IX … 136
Muhacerette Müsavat – X … 158
Müsavat’ın Yeni Program Esasları – XI … 187
Müsavat’ın Taktiği – XII … 208
Son Söz … 218
Sözlük … 228
Şahıs İsimleri … 235