Veysel Ünüvar. Kurtuluş savaşında Bolşeviklerle sekiz ay, 1920-1921 (1997)

Veysel Ünüvar. Kurtuluş savaşında Bolşeviklerle sekiz ay, 1920-1921 (1997)
Title:Kurtuluş savaşında Bolşeviklerle sekiz ay (1920-1921)
Author:Emekli General Veysel Ünüvar
Translator:
Editor:Mete Tunçay’ın önsözü ile
Language:Turkish
Series:Göçebe: 9, Tarih dizisi, Belgesel-anlatı
Place:İstanbul
Publisher:Göçebe yayınları
Year:1997
Pages:108 (5 kroki)
ISBN:9758143233
File:PDF, 2.66 MB
Download:Click here

Arka kapaktan:

Bu kitap 1920 yılı Güz ve Kışında Doğu Cephesi’nin askeri tarihi için önemli bir kaynak olmakla birlikte, asıl Kızılordu’yla işbirliği hakkında birinci elden bir tanıklık olarak değer taşımaktadır.” Mete Tuncay

İnkilabı Türkiye Şark Cephes Kızıl Müfrezesi adlı Türk birliğinin Kızıl Ordu kuvvetleriyle birlikte Ermenilere karşı savaşını ve Anadolu hareketinin Bolşeviklerle ilişkileri anlatılmaktadır.