E. Denison Ross. Review: Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān by Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi (1927)

E. Denison Ross. Review: Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān by Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi (1927)
Title:Review: “Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān ‮باستان آذربايگان آذرى يازبان‬. By Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi, of Tabriz. Tihrān 1304 (of the Persian Shamsī era)
Author:Edward Denison Ross
Translator:
Editor:
Language:English
Series:
Place:
Publisher:Cambridge University Press
Year:1927
Pages:10
ISBN:
File:PDF, 0.68 MB
Download:Click here
E. Denison Ross. Review: “Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān ‮باستان آذربايگان آذرى يازبان‬. By Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi, of Tabriz. Tihrān 1304 (of the Persian Shamsī era)” // The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. No. 1. Published by Cambridge University Press. — Jan. 1927, pp. 148–157.

Related posts:

İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)