Əlizadə M. N., Xankişiyeva M. S. Microsoft PowerPoint XP (2010)

Əlizadə M. N., Xankişiyeva M. S. Microsoft PowerPoint XP (2010)
Title:Microsoft PowerPoint XP (mövzular, tapşırıqlar və testlər)
Author:Mətləb Nuruş oğlu Əlizadə, Mehparə Sədi qızı Xankişiyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Yaşar Abdullayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Səda” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:224
ISBN:
File:PDF, 23 MB
Download:Click here