Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (2017)

Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (2017)
Title:Urmu dünyanı yandıran müharibədə
Author:Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara
Translator:Şəmsi Pənahoğlu
Editor:Nəsib Nəsibli; Kitabın ideya və maliyyəsi: Əhməd Obalı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlar” NPM
Year:2017
Pages:384
ISBN:9789952507188
File:PDF, 376 MB
Download:Click here

Annotasiya: I Dünya müharibəsi ərzində və ondan bir neçə il sonra İranın geniş əraziləri xarici hərbçilərin özbaşınalıq səhnəsi olduğuna görə məhəlli üsyanlar baş verirdi. Ancaq bu dövrdə Urmuda baş vermiş fəlakətlərin şiddəti və bəlaların inanılmazlığı baxımından onları ölkənin başqa bölgələrində baş verənlərlə müqayisə etmək mümkün deyildir. Həmin dövrdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Urmu İdarəsinin rəisi olmuş və bu hadisələri öz gözləri ilə görmüş Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzaranın xatirələri buna canlı şahiddir.

Related posts:

İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)