Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıradışı anıları, 1688-1700 (2008)

Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıradışı anıları, 1688-1700 (2008)
Title:Bir Osmanlı askerinin sıradışı anıları, 1688-1700. 2. Basım
Author:Temeşvarlı Osman Ağa
Translator:Günümüz Türkçesi: Orhan Sakin
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Ekim yayınları
Year:2008
Pages:216
ISBN:9789750131158
File:PDF, 3.15 MB
Download:Click here
Temaşvarlı Osman Ağa, 1670’lerin başlarında, günümüzde Romanya’nın batısında yer alan Temeşvar’da dünyaya geldi. Asker bir babanın çocuğu olması nedeniyle kale muhafız birliğinde görev aldı ve kısa zamanda yükselerek genç yaşta birlik zabitleri arasına katıldı. İniş ve çıkışlarla dolu bir hayat yaşayan Osman Ağa, genç bir odabaşı iken, 1688 senesinde Avusturyalılara esir düştü. Bu yıllar, II. Viyana Kuşatması’nın ardından gelişen ve 1699 senesine kadar sürecek olan fırtınalı dönemdir. Esirlik günlerinin büyük kısmını Viyana’da geçiren Osman Ağa, oldukça maceralı bir kaçıştan sonra 1700 senesinde kurtuldu, memleketine döndü.Eski görevine iade edildi, vilayet tercümanlığı yaptı. Avusturyalılar ile yapılan sınır görüşmelerinde yer aldı. 1716’da Temeşvar’ın, 1717’de de Belgrat’ın düşman eline geçmesiyle memleketini terk etmek zorunda kaldı; İstanbul’a göçtü. Bu esnada mallarının ve ailesinin çoğunu kaybetti. 1724 senesinde hatıralarını kitaplaştırdı. 19. yüzyılda yurtdışına çıkartılan kitap, British Museum NR. MS Or. 3213 numaradadır. Önce Almancaya çevrildi daha sonra da Almancadan Türkçe çevrilerek yayınlandı. 1963 yılında Fahir İz tarafından İngiltere’deki nüshanın bir kopyası İ. Ü. Türkiyat Enstitüsüne kazandırıldı. Harun Tolasa tarafından transkripsiyonu yapılarak yayınlandı. Günümüz Türkçesine uyarlanmasında bu metin kullanıldı.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)