Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)

Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Title:İslâm medeniyeti tarihi. Geniş izah, düzeltme ve ilâvelerle 6. Basım
Author:Wilhelm Barthold
Translator:
Editor:Başlangıç’la izah ve düzeltmeler kısmı: Fuad Köprülü
Language:Turkish
Series:DİB yayınları: 86
Place:Ankara
Publisher:Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları
Year:1984
Pages:XXIV, 367
ISBN:
File:PDF, 9.34 MB
Download:Click here
Not: paylaştığımız şu (tercüme) kitabın ilk baskısı 1940 yılında yapılmıştır. Eserin Rusça olan aslı 1918 yılında yayınlanmıştır (Бартольд В. В. Культура мусульманства. Серия: «Круг знания». Петроград: Издательство «Огни», 1918, 112 с.). Tercümenin “Başlangıç” kısmında ifade edildiğine göre bu kitap Cemal Velidî’nin Tatarca tercümesinden (Kazan 1922) Ahad Ural tarafından Türkiye Türkçesi’ne aktarılmış, Fuad Köprülü tarafından da Tatarca tercümesi, Gazi Yunus’un Özbek Türkçesi’ne tercümesi (1927) ve Sh. Suhrawardi’nin İngilizce tercümeleriyle (Mussulman Culture, Calcutta 1934) karşılaştırılmak suretiyle baskıya hazırlanmıştır.