Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)

Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)
Title:Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən
Author:Ağaməmməd Səməd oğlu Abdullayev
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Maarif” nəşriyyatı
Year:1966
Pages:331
ISBN:
File:PDF, 14.7 MB
Download:Click here