Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqtisadi münasibətlər (2007)

Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqtisadi münasibətlər (2007)
Title:XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqtisadi münasibətlər (dərs vəsaiti)
Author:Fəzail Rəhim oğlu Ağamalı
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Bakı Universiteti” nəşriyyatı
Year:2007
Pages:280
ISBN:
File:PDF, 44.5 MB
Download:Click here