Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)

Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)
Title:Lehce-i Osmânî
Author:Ahmet Vefik Paşa
Translator:
Editor:Hazırlayan: Recep Toparlı; İnceleyen: İsmail Parlatır
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 743, Türkiye Türkçesi sözlükleri projesi: 1, Eski sözlükler dizisi: 3
Place:Ankara
Publisher:Türk Dil Kurumu
Year:2000
Pages:XXX, 1006
ISBN:9751612985
File:PDF, 59.9 MB
Download:Click here
Ahmet Vefik Paşa tarafından kaleme alınan Lehce-i Osmânî, Türkçe kelimelere yer vermesiyle kendinden sonra bu şekilde hazırlanacak olan sözlüklerin öncüsü olma özelliğine sahip bir sözlüktür. Eser, “Arapça Farsça Olmayan Kelimeler”, “Arapça Farsça Olan Elfâz-ı Osmâniyye” bölümleri olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Lehce-i Osmânî’nin diğer bir önemli özelliği de deyim ve atasözlerine yer vermesidir. Eser, 1890’da yapılan ikinci baskısı esas alınarak Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından Latin harflerine aktarılmış daha sonra da bugünkü Türk alfabesine göre sıralanmıştır. Eserin aslına bağlı kalınarak iki bölüm hâlinde düzenlenen çalışmada her bölümün sonuna o bölümle ilgili Arap alfabesine göre yapılan kelime dizinleri eklenerek sözlüğün daha kullanışlı bir biçime girmesi sağlanmıştır.