İsmayılov Ç., İbrahimov A., Süleymanova N. Azərbaycan coğrafiyası (2016)

İsmayılov Ç., İbrahimov A., Süleymanova N. Azərbaycan coğrafiyası (2016)
Title:Azərbaycan coğrafiyası
Author:Çingiz İsmayılov, Aydın İbrahimov, Nərminə Süleymanova
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Həbibə Soltanova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:TEAS Press Nəşriyyat evi
Year:2016
Pages:200
ISBN:9789952494747
File:PDF, 32.5 MB
Download:Click here

Related posts:

Cəmşidi M. M. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqti...
Şəms A. C. Q. Qaradağ silsiləsi və ətraf ərazilərin geomorfologiyası. Dissertasiya (2013)
Əskər S. M. Ərdəbil ostanının ərazi planlaşdırılmasının iqtisadi-coğrafi məsələləri. Dissertasiya (2...
Ehtişam H. Ə. Təbriz aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri. Dissertasiya (2009)
Həssən Z. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətl...
Əhmədzadə Kukiya N. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin təbiət abidələri və onların ...
Bərzigər Y. M. İran İslam Respublikasının Şimal-Qərb bölgəsinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri. Dis...
Большой советский атлас мира. Том 2-ой (1939)
Большой советский атлас мира. Том 1-ый (1937)
Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Nəbibəyli Z. İ., Zəngilanlı M. A. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası (2000)
Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild: regional coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası: ümumi hissə. Dərslik (1998)
Paşayev N. Ə., Əyyubov N. H., Eminov Z. N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ...