Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)

Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Title:Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (dərs vəsaiti)
Author:Məhərrəm Əvəz oğlu Məmmədli
Translator:
Editor:Elmi redaktoru: E. İ. Əzizov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Zərdabi LTD” MMC NPM
Year:[titul vərəqində] 2008 / 2007
Pages:240
ISBN:
File:PDF, 22.5 MB
Download:Click here
Annotasiya: Dərs vəsaitində Təbriz dialektinin Azərbaycan dilinin dialekt sistemində mövqeyi, fonetik və qrammatik xüsusiyyəti, lüğət tərkibi araşdırılır.