Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)

Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)
Title:Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
Author:İsmayıl Teymur oğlu Məmmədov, Həsrət Əli oğlu Həsənov
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Yazıçı” nəşriyyatı
Year:1990
Pages:472
ISBN:
File:PDF, 59.2 MB
Download:Click here