Məmmədov N. G. Azərbaycanın yer adları (1993)

Məmmədov N. G. Azərbaycanın yer adları (1993)
Title:Azərbaycanın yer adları (oronimiya)
Author:Nadir Gülməmməd oğlu Məmmədov
Translator:
Editor:Elmi redaktor: B. Ə. Budaqov; Redaktor: T. Məmmədov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərnəşr
Year:1993
Pages:184
ISBN:5552012763
File:PDF, 12.5 MB
Download:Click here