Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)

Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)
Title:XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait
Author:Şəhla Tofiq qızı Nuruzadə
Translator:
Editor:Elmi redaktor: E. Ə. Kərimov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Xəzər Universiteti” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:218
ISBN:9789952801057
File:PDF, 52.9 MB
Download:Click here