Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Title:Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları
Author:Kamandar Kazım oğlu Şərifli (Şərifov)
Translator:
Editor:Elmi redaktor: M. Z. Nağısoylu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2009
Pages:190
ISBN:
File:PDF, 16.5 MB
Download:Click here