Xəlilli X. D. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi (2007)

Title:Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi
Author:Xəliyəddin Dəskiralı oğlu Xəlilli
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: M. Allahmanlı, T. Şahbazov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“MBM” nəşriyyatı
Year:2007
Pages:384
ISBN:9789952290035
File:PDF, 59.4 MB
Download:Click here

Xəlilli X. D. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi. Elmi redaktorlar: M. Allahmanlı, T. Şahbazov. Bakı: “MBM” nəşriyyatı, 2007, 384 s. ISBN 9789952290035