Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)

Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)
Title:Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası
Author:Cümşüd Rüstəm oğlu Abbasov
Translator:
Editor:Elmi redaktoru: İ. S. Osmanov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:AzTU-nun mətbəəsi
Year:2005
Pages:151
ISBN:
File:PDF, 7.99 MB
Download:Click here