Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)

Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)
Title:Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası
Author:Cümşüd Rüstəm oğlu Abbasov
Translator:
Editor:Elmi redaktoru: İ. S. Osmanov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:AzTU-nun mətbəəsi
Year:2005
Pages:151
ISBN:
File:PDF, 7.99 MB
Download:Click here

Related posts:

Cəmşidi M. M. İran İslam Respublikasının Zəncan ostanında infrastruktur sahələrinin inkişafının iqti...
Şəms A. C. Q. Qaradağ silsiləsi və ətraf ərazilərin geomorfologiyası. Dissertasiya (2013)
Əskər S. M. Ərdəbil ostanının ərazi planlaşdırılmasının iqtisadi-coğrafi məsələləri. Dissertasiya (2...
Ehtişam H. Ə. Təbriz aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri. Dissertasiya (2009)
Həssən Z. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətl...
Əhmədzadə Kukiya N. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin təbiət abidələri və onların ...
Bərzigər Y. M. İran İslam Respublikasının Şimal-Qərb bölgəsinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri. Dis...
Большой советский атлас мира. Том 2-ой (1939)
Большой советский атлас мира. Том 1-ый (1937)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
İsmayılov Ç., İbrahimov A., Süleymanova N. Azərbaycan coğrafiyası (2016)
Nəbibəyli Z. İ., Zəngilanlı M. A. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası (2000)
Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild: regional coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası: ümumi hissə. Dərslik (1998)
Paşayev N. Ə., Əyyubov N. H., Eminov Z. N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ...