Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)

Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Title:Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren
Author:Joachim Werner
Translator:
Editor:
Language:German
Series:Abhandlungen (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse) neue Folge, Heft 91
Place:München
Publisher:Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission bei der C.H. Beck’schen Verlagsbuchhandlung München
Year:1984
Pages:47 (with 9 illustrations in the text) [+32 plates]
ISBN:376960086X, 9783769600865
File:PDF, 38.4 MB
Download:Click here
Note: Joachim Werner (* 23. Dezember 1909 in Berlin; † 9. Januar 1994 in München) war ein Archäologe, der insbesondere die deutsche Frühmittelalterarchäologie prägte.

Related posts:

Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Yunus Ekim. Pazırık kurganları, buluntuları ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans te...
Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф., Тишкин А. А. Скифская эпоха Горного Алтая. Часть II: погребально-пом...
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
el-Bîrûnî. Kıymetli taşlar ve metaller kitabı (2017)
Jean-Paul Roux. Orta Asya: tarih ve uygarlık (2001)
Мухаммад Наршахи. Исторiя Бухары (1897)
Nerşahî. Târîh-i Buhârâ (2013)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Jean-Paul Roux. Babur: Büyük Moğolların tarihi (2008)
Morris Rossabi. Khubilai Khan: his life and times (2009)
Morris Rossabi. Kubilay Han: yaşamı ve dönemi (2015)
Peter B. Golden, Constantin Zuckerman, Ananiasz Zajączkowski. Hazarlar ve Musevîlik (2005)