Kolektif. Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cümhuriyeti’nin oluşumu (2012)

Kolektif. Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cümhuriyeti'nin oluşumu (2012)
Title:Azerbaycan Halk Cümhuriyeti ve Qafqaz İslam Ordusu/Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cümhuriyeti’nin oluşumu
Author:
Translator:Türkiye Türkçesine aktaranlar: Salih Savaş, Şahin Durmaz, Seher Durmaz, Sümeyrâ Irmak; Türkiye Türkçesi redaktörleri: Kazım Köktekin, Abdülkerim Üregen
Editor:Editörler: Mehmet Rıhtım, Mehman Süleymanov; Akademik redaktörler: Musa Kasımlı, Firdovsiyye Ehmedova; Redaksiyon heyeti: Yakup Mahmudov, Nizami Ceferov, Veli Eliyev, Ahmet Saniç, Minahanım Tekleli
Language:Turkish
Series:
Place:Bakü/Erzurum
Publisher:Bakü Qafqaz Üniversitesi Qafqaz Araştırmaları Enstitüsü/Erzurum Atatürk Üniversitesi Ortadoğu və Ortaasya – Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Year:2008/2012
Pages:712
ISBN:9789754421811
File:PDF, 35.9 MB
Download:Click here

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)