Kollektiv. Azərbaycan tarixinə dair materiallar: məqalələr və xəbərlər (1960)

Kollektiv. Azərbaycan tarixinə dair materiallar: məqalələr və xəbərlər (1960)
Title:Azərbaycan tarixinə dair materiallar: məqalələr və xəbərlər
Author:M. A. Qazıyev, M. M. Hüseynov, V. P. Fomenko, T. A. Bünyadov, D. H. Ağayeva, A. V. Rəhimov, Ə. M. Rəcəbli, A. Ə. Abbasov, P. Ə. Əzizbəyova, G. Ə. Əbilova, C. Ə. Xəlilov, Ş. H. Sadıxzadə, E. A. Paxomov, M. S. Sultanov, Ə. H. Hüseynov, H. A. Quliyev, N. A. Tahirzadə
Translator:
Editor:(məsul redaktor) M. A. Qazıyev, G. Ə. Əbilova, H. A. Tahirzadə, Ə. H. Hüseynov, A. M. Dadaşzadə, R. A. Məmmədov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əsərləri: III cild
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı
Year:1960
Pages:173
ISBN:
File:PDF, 27.6 MB
Download:Click here

Mündəricat

Məqalələr və xəbərlər

M. A. Qazıyev. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Tarixi Muzeyi respublikanın mühüm elmi-tədqiqat və mədəniyyət-maarif ocağıdır … 7
M. M. Hüseynov. Daş dövrünün əmək alətləri … 14
V. P. Fomenko. Mingəçevir qazıntılarından tapılmış şüşə qolbağlar … 23
T. A. Bünyadov, D. H. Ağayeva. Azərbaycanda çörəkbişirmə qaydalarından … 28
A. V. Rəhimov. Gədəbəy pul dəfinəsi … 35
Ə. M. Rəcəbli. Səfəvilər dövlətində məskukat işinin təşkili məsələsinə dair … 46
A. Ə. Abbasov. Azərbaycanda partiyaya Lenin çağırışı … 63
P. Ə. Əzizbəyov. V. İ. Lenin Şərq xalqları I qurultayının əhəmiyyəti haqqında … 89

Ekspedisiyalar və elmi səfərlər haqqında hesabat

G. Ə. Əbilova. 1957-ci ildə Gədəbəy rayonunda aparılmış arxeoloji ekspedisiyanın qısa hesabatı … 97
C. Ə. Xəlilov. Dərəzəratda orta əsr kəndi … 105
Ş. H. Sadıxzadə. Xızı, Xaçmaz və Xudat rayonlarına elmi ezamiyyət haqqında … 115

Muzey işçilərinin birinci respublika seminarının materialları

E. A. Paxomov. Tarixin öyrənilməsində numizmatik materialların rolu … 129
M. S. Sultanov. Respublika əlyazmaları fondunun materialları haqqında … 138
Ə. H. Hüseynov. Muzeylərdə eksponatların toplanması və fond işlərinin təşkili haqqında … 142
H. A. Quliyev. Tarixi-etnoqrafik materialların ölkəşünaslıq muzeylərinin ekspozisiyasında göstərilməsi haqqında … 152
H. A. Tahirzadə. Muzeyin kütləvi işi haqqında … 162
Qərar … 170