Məmmədov A. B. Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar (2015)

Məmmədov A. B. Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar (2015)
Title:Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar
Author:Aydın Qarabağlı (Aydın Babaş oğlu Məmmədov)
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Minaxanım Təkləli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Mütərcim” NPM
Year:2015
Pages:384
ISBN:9789952282320
File:PDF, 41.4 MB
Download:Click here