Məmmədov A. B. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri (2008)

Məmmədov A. B. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri (2008)
Title:Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri
Author:Aydın Qarabağlı (Aydın Babaş oğlu Məmmədov)
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Qəzənfər Kazımov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Mütərcim” NPM
Year:2008
Pages:480
ISBN:
File:PDF, 66.2 MB
Download:Click here
Məmmədov A. B. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri. Elmi redaktor: Q. Kazımov; Redaktor: E. Kamal. Bakı: Mütərcim, 2008, 480 s.

Annotasiya: Kitab Qarabağın keçmişinə, onun qədim türk mənşəli tayfalarına və bu boyların bizə torpaqlarımız qədər qədim, son dərəcə mənəvi dəyəri olan yaddaş-yadigar qoyduqları coğrafi adlara (toponim, etnonim, oronim…) həsr olunmuşdur.